Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

Banatska idila: MESIĆ-VRŠAČKA KULA-BELA CRKVA (foto: T.O. Vršac)ČAČAK-MANASTIR MESIĆ-VRŠAČKA KULA-VRŠAC-BELA CRKVA-ČAČAK

Polazak iz Čačka u 6:00h, vožnja preko Kragujevca i Velike Plane sa usputnom pauzom do manastira Mesić. Jedan je od najznačajnijih manastira u jugoistočnom Banatu, nastao najverovatnije u XV veku, mada ga po lokalnoj legendi osniva 1225. godine Arsenije Bogdanović Hilandarac koga je lično Sv. Sava postavio za igumana manastira. Manastir u svojoj riznici čuva vredne rukopise i knjige, kao i niz slika poznatih slikara. U manastiru se, na Bogorodičinom tronu, nalazi ikona poznata kao ”Dostojno Jest” kojoj se pridaje čudotvorna moć. Potiče sa Svete gore Atonske a u manastir je doneta 1803. godine. Nastavak puta do Vršačke Kule, koja je simbol ne samo grada već i cele okoline. Sazidana je 1439. godine i veruje se da ju je podigao Đurađ Smederevac posle pada Smedereva sa ciljem da zaštiti svoje posede na prostoru današnje Vojvodine. Od celog utvrđenja najočuvanija je Donžon kula, visine 20m, koja je danas u potpunosti restaurirana. Predah i uživanje na lokalitetu sa kojeg se pruža pogled na ceo grad i okruženje. Silazak u sam centar grada Vršca gde je predviđen obilazak glavnih znamenitosti uz pratnju vodiča i poseta Apoteke na stepenicama, Muzeja Konkordija, Sterijine kuće. Predviđena je i poseta jednoj od mnogobrojnih čuvenih vršačkih vinarija. Jedan od najlepših banatskih gradova, nalazi se u podnožju i na obroncima Vršačkih planina. Deo teritorije opštine Vršac zauzima prostor prirodnog rezervata Deliblatske peščare, poznate kao “Evropska Sahara”. Slobodno vreme. Polazak u popodnevnim satima. Povratak preko Bele Crkve sa usputnim zadržavanjem za kraći obilazak i šetnju pored belocrkvanskih jezera. Nastavak puta prema Čačku. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima.

Termin putovanja – 26.09.2020.
CENA IZLETA:
Čačak/G.Milanovac/Kraljevo/Požega/Kragujevac – 2000 din
Iz navedenih gradova može biti organizovan transfer minibusom, putničkim automobilom sve u zavisnosti od broja prijavljenih putnika (minimum za organizaciju transfera je 2 putnika)

Način plaćanja 2 rate: I rata prilikom rezervacije, II rata najkasnije do 23.09.2020. god

Izlet obuhvata:
prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije izleta
Izlet ne obuhvata:
individualne troškove putnika
Za realizaciju izleta minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza izleta najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa izleta (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti). Program br. 65/20. Organizator putovanja: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Licenca ministarstva turizma OTP 416/2020 od 24.02.2020.godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.300061605 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod „MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd” , izlet ne podleže izdavanju garancije putovanja usled insolvetnosti. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Markos Tours.
VAŽNE NAPOMENE I PREPORUKE TOKOM PUTOVANJA ZBOG VANDREDNIH MERA KOJE SU PROPISANE USLED BOLESTI COVID 19
obavezno dezinfikovanje ruku sredstvom koje sadrži najmanje 70% alkohola prilikom svakog ulaska u autobus
obavezno nošenje maski važi za sve putnike i osoblje u dok se nalaze u autobusu
putnici su dužni da pre polaska na put obezbede zaštitne maske i dezinfekciona sredsta
postoji mogućnost da na određenim turističkim lokalitetima koji su zatvorenog tipa (muzeji, galerije itd.) obevezno zahtevaju maske i rukavice prilikom ulaska turista.

GORE POMENUTE NAPOMENE I PREPORUKE SU PODLOŽNE PROMENI. VAŽE U TRENUTKU OBJAVLJIVANJA OVOG PROGRAMA PUTOVANJA. NAJKASNIJE JEDAN DAN PRE REALIZACIJE PROGRAMA PUTNICI ĆE BITI OBAVEŠTENI UKOLIKO JE DOŠLO DO PROMENE VADNREDNIH I PREPORUČENIH MERA OD STRANE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE.

Cenovnik u PDF formatu

© 2020 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author