Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

“CARSKI GRAD”NIŠ-NIŠKA BANJA-ČEGAR-ĆELE KULANIŠKA BANJA-ČEGAR-ĆELE KULA-NIŠ

Polazak iz Čačka u 6.00h. Vožnja autobusom do Niša sa usputnom pauzom za predah. Dolazak u Niš u prepodnevnim satima. Danas najveći grad u jugoistočnoj Srbiji, tokom svoje duge istorije nalazio se uvek na raskršću istoka i zapada i bio je zanimljiv mnogim osvajačima. Niš je predstavljao administrativni, vojni, trgovinski i kulturni centar raznih država i carstava kojima je tokom istorije pripadao. U ovom antičkom gradu rođena su čak dva rimska cara – Konstantin Veliki i Konstancije III. Odlazak u Nišku banju na jutarnju kafu i slobodno vreme za šetnju. Banja je smeštena je upodnožju šumovitog Koritnika, zaštićena od severnih vetrova Svrljiškim planinama i okupana suncem sa istočne i zapadne strane tokom cele godine. Povratak u Niš gde je predviđen obilazak spomenika na Čegru. Na mestu na kome se nalazio šanac Stevana Sinđelića i njegovih vojnika podignut je spomenik u obliku kule – simbol vojnog utvrđenja (1927). Ovaj spomenik simbolizuje herojski podvig vojvode Sinđelića i čuva uspomenu na borbu za slobodu. Sledi obilazak spomenika Ćele Kula. Ćele-kula na turskom, a na srpskom „kula od ljudskih lobanja“ jedinstven je spomenik na svetu. Ovaj zastrašujući spomenik sazidan je od lobanja srpskih ratnika nakon bitke na Čegru 1809. godine. Odlazak autobusom do centra Niša i obilazak Niške tvrđave u pratnji vodiča, koja se prostire na 22ha u camom centru grada. Stare, čvrste, visoke zidine i kapije niške Tvrđave, koje se od prve polovine 18. veka uzdižu na desnoj obali Nišave, ubrajaju se među najlepše i najbolje očuvane na srednjem Balkanu. Slobodno vreme u centru grada za upoznavanje grada i individualne aktivnosti. Polazak iz Niša u popodnevnim satima. Dolazak u Čačak oko 22h.

Termin putovanja: 24.10.2020.
CENA IZLETA
Čačak/G.Milanovac/Požega/Kraljevo – 2.000 din
Iz navedenih gradova može biti organizovan transfer minibusom, putničkim automobilom sve u zavisnosti od broja prijavljenih putnika (minimum za organizaciju transfera je 2 putnika)

Način plaćanja 2 rate: I rata prilikom rezervacije, II rata najkasnije do 21.10.2020.god

Izlet obuhvata:
prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
razgledanja prema programu
usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije putovanja
ulaznice za spomenike u Nišu (Čegar i Ćele kula)
Izlet ne obuhvata:
individualne troškove putnika
Za realizaciju izleta minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza izleta najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa izleta (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti). Program br. 79/20. Organizator putovanja: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Licenca ministarstva turizma OTP 416/2020 od 24.02.2020.godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.300061605 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod „MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd” , izlet ne podleže izdavanju garancije putovanja usled insolvetnosti. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Markos Tours.

VAŽNE NAPOMENE I PREPORUKE TOKOM PUTOVANJA ZBOG VANDREDNIH MERA KOJE SU PROPISANE USLED BOLESTI COVID 19
obavezno dezinfikovanje ruku sredstvom koje sadrži najmanje 70% alkohola prilikom svakog ulaska u autobus
obavezno nošenje maski važi za sve putnike i osoblje u dok se nalaze u autobusu
putnici su dužni da pre polaska na put obezbede zaštitne maske i dezinfekciona sredsta
postoji mogućnost da na određenim turističkim lokalitetima koji su zatvorenog tipa (muzeji, galerije itd.) obavezno zahtevaju maske i rukavice prilikom ulaska turista.

Cenovnik u PDF formatu

© 2020 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author