Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

MANASTIR TUMANE 23.2.2020. NOVI TERMIN!!!Izlet: Manastir Tumane-Srebrno jezero

Polazak iz Čačka (parking Roda centra) oko 06:00h. Vožnja sa usputnom pauzom za odmor do manastira Tumane. Dolazak u manastir u prepodnevnim satima. Manastir Tumane osnovan je u drugoj polovini 14. veka, kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića. Loveći u gustim šumama, Miloš nehotice ranjava svetog pustinjaka Zosima. U manastiru Tumane se kao najveća svetinja, čuvaju mošti Svetog Zosima Tumanskog, Sinaita I čudotvorca. Sveti Zosim je sa mnogobrojnim monasima Sinaitima, došao polovinom 14. veka u Srbiju, tražeći tiho mesto za podvig i molitvu, zaštićen pokroviteljstvom monaholjubivog kneza Lazara. Strogo se podvizavao u isposnici – pećini kamenici sve do smrti. Mošti mu vekovima počivaju u manastirskoj crkvi u Tumanu. Nesvakidašnji ambijent, mini zoološki vrt, bigreni vodopad, oaza duhovnog mira i prirodnih lepota, koji zaista vredi posetiti. Slobodno vreme učestvovanje na liturgiji I za razgledanje manastira do 14h. Kraća vožnja do naselja Golubac I kraće slobodno vreme za kafu I šetnju pored Dunava. U popodnevnim satima polazak za Čačak. Dolazak na mesto polaska u večernjim satima.

Termin putovanja: 23.2.2020.

Polazak iz Čačka/G.Milanovca: 1.900 din

Polazak iz Kraljeva :2.200 din
Način plaćanja: u dve rate najkasnije do 17.2.2020.
Aranžman obuhvata:
prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije izleta
Aranžman ne obuhvata:
individualne troškove
Za realizaciju putovanja minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
Organizator izleta: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Tek.račun: 170-50024736000-62. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Cenovnik u PDF formatu

© 2020 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author