Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

NOVI PAZAR I ĐURĐEVI STUPOVI 1.03.2020.NOVI PAZAR – MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI – NOVI PAZAR

Polazak iz Čačka u 6h kod Roda centra, vožnja preko Kraljeva sa usputnom pauzom za predah Novog Pazara. Slobodno vreme u gradu za razgledanje grada, individualne aktivnosti I kupovinu na čuvenoj novopazarskoj pijaci I trgovinama. U popodnevnim satima odlazak do manastira Đurđevi Stupovi, posvećen svetom Đorđu koji se nalazi na brdu iznad Novog Pazara. Đurđevi stupovi su jedan od najstarijih srpskih manastira. Manastir je podigao veliki župan Stefan Nemanja u prvim godinama posle stupanja na presto velikog župana. U večernjim satima povratak za Čačak sa usputnom kraćom pauzom dolazak u Čačak u večernjim satima.

Termin putovanja: 1. mart 2020 (nedelja)
CENA IZLETA
Čačak/Kraljevo – 1.500 din                                                                                                                                                            G. Milanovac/Požega – 1700 din
Način plaćanja: u 2 rate najkasnije do 26.02.2020.
Izlet obuhvata:
prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije izleta
Izlet ne obuhvata:
individualne troškove putnika

Za realizaciju putovanja minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).Organizator izleta: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Tek.račun: 170-50024736000-62. Prema Zakonu o turizmu izlet ne podleže obavezi garancije putovanja.

Cenovnik u PDF formatu

© 2020 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author