Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

NOVI SAD-KRUŠEDOL-PETROVARADIN-SREMSKI KARLOVCINOVI SAD-KRUŠEDOL-PETROVARADIN-SREMSKI KARLOVCI

Polazak iz Čačka u 6.00h. Vožnja autobusom sa usputnom pauzom do manastira Krušedol, ovaj manastir je bio zadužbina Brankovića, poslednjih despota u Sremu. Hram je posvećen Blagovestima Presvete Bogorodice. Smatra se da je izgradnju manastira započeo despot Đorđe Branković (monah Maksim) početkom XVI veka i da je trajala 50 godina. Zbog bogate istorijske riznice, čuvenog ikonostasa i mnogih relikvija, ovo je bio jedan od najznačajnijih srpskih manastira. Pored moštiju svetih Brankovića, tu počivaju i mošti patrijarha Arsenija III Čarnojevića, kneginje Ljubice Obrenović, kralja Milana Obrenovića i mnogih drugih. Kraća vožnja autobusom do Sremskih Karlovaca, obilazak centra srpskog obrazovanja, duhovnosti i kulture u periodu od seobe Srba sa Kosova do početka XX veka. Panoramsko razgledanje Sremskih Karlovaca: Prve srpske gimnazije, Bogoslovije, Vladičanskog dvora, Saborne crkve Sv. Nikole, česme 4 lava. Nastavak puta do Petrovaradinske tvrđave. Tvrđava je izgrađena na 112 hektara, na uzvišenju koje dominira okolinom. Bila je neosvojiva za ondašnju ratnu tehniku i već tada je dobila naziv Gibraltar na Dunavu. Obilazak tvrđave sa vodičem, slobodno vreme za fotografisanje i predah. Odlazak do Novog Sada, obilazak glavnog grada Autonomne pokrajine Vojvodine i drugog grada po veličini u Srbiji posle Beograda. Panoramsko razgledanje: Srpsko Narodno pozorište, Trg Slobode, Katolička crkva, gradska kuća, Zmaj Jovina ulica, Vladičanski dvor. Slobodno vreme u gradu za individualne aktivnosti. Polazak za Čačak u kasnim popodnevnim satima, dolazak na mesto polaska u večernjim satima oko 22h.

Termin putovanja: 01.11.2020.
CENA IZLETA
Čačak/G.Milanovac/Požega/Kraljevo – 1.800 din
Iz navedenih gradova može biti organizovan transfer minibusom, putničkim automobilom sve u zavisnosti od broja prijavljenih putnika (minimum za organizaciju transfera je 2 putnika)

Način plaćanja 2 rate: I rata prilikom rezervacije, II rata najkasnije do 29.11.2020.god
Izlet obuhvata:
prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
razgledanja prema programu, usluge turističkog pratioca grupe i troškove organizacije putovanja
Izlet ne obuhvata:
individualne troškove putnika

Za realizaciju izleta minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator zadržava pravo korekcije cena,izmene programa,spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza izleta najkasnije 3 dana pre početka. Organizator zadržava pravo izmene programa izleta (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti). Program br. 80/20. Organizator putovanja: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Licenca ministarstva turizma OTP 416/2020 od 24.02.2020.godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.300061605 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod „MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd” , izlet ne podleže izdavanju garancije putovanja usled insolvetnosti. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Markos Tours.

VAŽNE NAPOMENE I PREPORUKE TOKOM PUTOVANJA ZBOG VANDREDNIH MERA KOJE SU PROPISANE USLED BOLESTI COVID 19
obavezno dezinfikovanje ruku sredstvom koje sadrži najmanje 70% alkohola prilikom svakog ulaska u autobus
obavezno nošenje maski važi za sve putnike i osoblje u dok se nalaze u autobusu
putnici su dužni da pre polaska na put obezbede zaštitne maske i dezinfekciona sredsta
postoji mogućnost da na određenim turističkim lokalitetima koji su zatvorenog tipa (muzeji, galerije itd.) obavezno zahtevaju maske i rukavice prilikom ulaska turista.

Cenovnik u PDF formatu

© 2020 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author