Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

STANIŠIĆI-BIJELJINA-BANJA KOVILJAČA

ETNO SELO “STANIŠIĆI”-BIJELJINA-BANJA KOVILJAČAETNO SELO “STANIŠIĆI”-Na izlazu iz Bjeljine, na trećem kilometru prema Pavlovića mostu, nalazi se etno selo “Stanišići”. Sagrađeno je izvan sadašnjeg vremena i prostora, vraća nas precima i prirodi i budi u nama divljenje prema jednostavnosti nekadašnjeg načina života. Dvadesetak drvenih kuća dinarskog tipa, mlekara, vodenica, kovačnica, ambar za žito…raštrkano je na 5 hektara, a sve preneto iz okolnih sela opštine Vareš i planina Zvjezde i Romanije. Svi objekti ove celine smešteni su u blizini jezera i potoka koji između njih vijuga, a povezani su stazama popločanim kamenom.

Polazak iz Čačka oko 5:00h, putovanje preko G.Milanovca, Ljiga, ka Bjeljini. Na tri kilometra ispred Bijeljine, nalazi se etno selo „Stanišići“. To je prikaz jednog kompletnog sela, koje ima više celina. Duhovni deo čine manastir i crkva sv. Nikole. Smeštajni deo drvene etno – kuće i hotel „Pirg“ koji je gradjen po uzoru na kule sa Svete Gore. Njegova kamena spoljašnost oduzima posetiocu dah. Tu su i etno-restorani, prodavnica suvenira… Slobodno vreme (oko 4 sata) za uživanje u ambijentu sela, a potom put nastavljamo do Bijeljine. U gradu kraće slobodno vreme za razgledanje manastira Sv.Vasilija, koji se nalazi u centru grada. Iz Bijeljine, povratak u popodnevnim satima predviđen preko Loznice. Kraća pauza za predah u prelepom parku Banje Koviljače. Povratak preko Valjeva uz pauze za odmor po potrebi. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima oko 22h.

Termini izleta: 23.08.2020.

Čačak/G.Milanovac/Kraljevo/Požega : 2.000 din

Užice: 2.500 din

Iz navedenih gradova može biti organizovan transfer minibusom, putničkim automobilom sve u zavisnosti od broja prijavljenih putnika (minimum za organizaciju transfera je 2 putnika)

Način plaćanja 2 rate: I rata prilikom rezervacije, II rata najkasnije do 20.8.2020.
Izlet obuhvata:
prevoz turističkim autobusom/minibusom (A/C,DVD)
razgledanje prema programu
usluge pratioca grupe i troškove organizacije izleta
Izlet ne obuhvata:
individualne troškove putnika
DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE: važeća biometrijska lična karta ili važeći biometrijski pasoš, za maloletnu decu obavezan je pasoš i saglasnost roditelja koji ne putuje.

Za realizaciju programa minimum 40 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanja grupe sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti). Program br.58/20
Organizator putovanja: Aleksandra Marković PR Turistička agencija Markos Tours Čačak. Licenca ministarstva turizma OTP 416/2020 od 24.02.2020.godine. Prema Zakonu o turizmu organizator ima propisanu polisu osiguranja br.300061605 za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj naknade štete kod „MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd” . Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Markos Tours.
VAŽNE NAPOMENE I PREPORUKE TOKOM PUTOVANJA ZBOG VANDREDNIH MERA KOJE SU PROPISANE USLED BOLESTI COVID 19
obavezno dezinfikovanje ruku sredstvom koje sadrži najmanje 70% alkohola prilikom svakog ulaska u autobus
obavezno nošenje maski važi za sve putnike i osoblje u dok se nalaze u autobusu
pojačano održavanje higijene autobusa sredstvom za dezinfekciju
redovno provetravanje vozila prilikom svakog stajanja
putnici su dužni da pre polaska na put obezbede zaštitne maske i dezinfekciona sredsta
postoji mogućnost da na određenim turističkim lokalitetima koji su zatvorenog tipa (muzeji, galerije itd.) obevezno zahtevaju maske i rukavice prilikom ulaska turista.
GORE POMENUTE NAPOMENE I PREPORUKE SU PODLOŽNE PROMENI. VAŽE U TRENUTKU OBJAVLJIVANJA OVOG PROGRAMA PUTOVANJA. NAJKASNIJE JEDAN DAN PRE REALIZACIJE PROGRAMA PUTNICI ĆE BITI OBAVEŠTENI UKOLIKO JE DOŠLO DO PROMENE VADNREDNIH I PREPORUČENIH MERA OD STRANE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE.

Cenovnik u PDF formatu

© 2020 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author