Turisiticka Agencija Markos Tours Cacak 066/311205 | 032/311205

OHRID–SVETI NAUM–SKOPLJE 3-6.jun 2021

Ohrid je grad-spomenik grandioznih arheoloških otkrića, ranohrišćanskih bazilika i mnogobrojnih pravoslavnih crkava (prema legendi više od 360 crkava), zajedno sa Ohridskim jezerom uvršćen je u kulturnu baštinu UNESCO-a. Od mnogobrojnih kulturno istorijskih spomenika izdvajaju se: crkva Svete Sofije iz XI veka koja je najznačajniji srednjevekovni spomenik u Makedoniji, crkva Svetog Klimenta iz XIII veka u kojoj počivaju mošti Svetog Klimenta i manastir Sveti Naum iz X veka. Ohrid je nadaleko poznat i po svojoj gradskoj arhitekturi iz XIXOHRID – SVETI NAUM(fakultativno) – SKOPLJE
03.06.-06.06.2021. – DVE NOĆI SA DORUČKOM
CENA: HOTEL LEBED -79 EUR( centar grada )
APARTMANI U GRADU – 69 EUR ( centar grada )

1.Dan-3.6.-KRAGUJEVAC (transfer iz Čačka)
Polazak iz Kragujevca 23:30 h sa parkinga kod železničke stanice. Putovanje preko Niša i Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.
2. Dan-4.6. – OHRID
Dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim satima. Pauza za kafu u centru grada, a zatim PANORAMSKI obilazak sa vodičem starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima ( crkva Sv.Sofije iz XI veka, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava,Sv,Jovan Kaneo, amfiteatar… ). Nakon obilaska Ohrida, smeštaj u apartmane slobodno vreme za šetnju i odmor . Noćenje.
3. Dan -5.6. – OHRID – SVETI NAUM
Doručak. Doručak. Fakultativni odlazak na izlet na Sveti Naum i obilazak manastira Sv.Naum koji je izgrađen na steni iznad jezera, odakle se pruža nezaboravni pogled na Ohridsko jezero i okolne planine. Slobodno vreme. Povratak za Ohrid i odlazak na krstarenje oko grada Ohrida u trajanju oko 1h : 30 min Noćenje.
4.Dan -6.6. – OHRID –STRUGA – SKOPLJE – KRAGUJEVAC
Doručak. Napuštanje soba. Polazak ka Strugi, gradu koji se nalazi na isteku reke Crni Drim iz Ohridskog jezera. Kratka pauza. Nastavak putovanja ka Skoplju. Panoramsko razgledanje grada:  tvrđava Kale, Daut Pašin amam… Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak na mesto polaska posle ponoći.

HOTEL LEBED -79 EUR( centar grada )
APARTMANI U GRADU – 69 EUR ( centar grada )
DOPLATA ZA 1/1 SOBU 20 EUR
Način plaćanja: u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
*40% prilikom rezervacije,ostatak do polaska ili 40% prilikom rezervacije a ostatak na jos 3 mesečne rate čekovima ili putem administrativne zabrane.
ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker, audio, video
opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
Dva noćenja sa doručkom u hotelu  ili apartmanima u centru grada, doručak je u restoranu u blizini apartmana
Smeštaj u 1/2 , 1/3 sobama,
Razgledanje Ohrida sa licenciranim vodičem
Usluge pratioca grupe
Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA
Međunarodno zdravstveno osiguranje
FAKULTATIVNI IZLET DO SV.NAUMA – 10 eur
KRSTARENJE JEZEROM U TRAJANJU OKO 1h:30min – 8 eur
Individualne troškove

Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja T.A. DOLCE VITA TRAVEL
TA”Dolce Vita Travel”, Ul.27.Marta 19, TC”Radnički”lok.15,34000 Kragujevac., Licenca OTP 259/2020/A20 od 01.02.2020

POSREDNIK U PRODAJI ARANŽMANA T.A. MARKOS TOURS, RAJIĆEVA 9, ČAČAK, TEL 032 311205; 066 311 205

VAŽNO : Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, nacina usluzivanja obroka, odsustva pojedinih sadrzaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju napred navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova
predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana
pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja (granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz
programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Cenovnik u PDF formatu

© 2021 Turisticka Agencija Markos Tours Cacak

made by: author